ผู้เชี่ยมชม

007011
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
80
677
4850
4442
2569
7011

Your IP: 54.198.42.105
Server Time: 2014-10-24 23:50:56

Articles

พรรคพลังอุดร

พรรคพลังอุดร

(ความหมาย คือ พลังเหนือพลัง)

พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ

กระผมนายธนยศ รักกิจศิริ หัวหน้าพรรคพลังอุดร

ประเทศไทยของเรา เป็นประเทศที่มีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ หลากหลายไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เป็นบุญมากแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทย  โดยมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน มารวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันสร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชาติ ก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวง และพิจารณาทางเลือกใหม่....จาก พรรคพลังอุดร

พรรคพลังอุดร จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สร้างสรรค์ หลอมรวม

ความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ สร้างโอกาสพัฒนาไปสู่พื้นที่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น พรรคพลังอุดร เป็นของพี่น้องคนไทยทุกคน ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการบริหารพรรค เร่งกระจายอำนาจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง พรรคพลังอุดร ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคน ที่มีแนวทางและอุดมการณ์เดียวกัน มาเป็นสมาชิกพรรคพลังอุดร ร่วมกันคิด ร่วมกันคัดสรร เพื่อเป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้ง-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ให้ตรงกับปัญหาความเป็นจริงในสภาวะปัจจุบัน และความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล

ทุกหมู่บ้านและทุกชุมชน ตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  ดังนั้น พรรคพลังอุดรคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่จะแทนคุณแผ่นดินเกิด และสร้างอนาคตให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้มีรัฐสวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้รับประโยชน์ อันพึงจะได้รับในทุกๆ ด้าน

 

เกิดต้องเลี้ยง อยู่ต้องดูแล ยามแก่ต้องมีสวัสดิการ”

 

SP Simple Youtube