พรรคพลังอุดร

พลังอุดร คือ พลังเหนือพลัง


 

         

วิสัยทัศน์ พรรคพลังอุดร

เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และ ความเป็นธรรมของคนในชาติ

1.โครงการปลูกป่าเทียม เพื่อให้เป็นป่าต้นน้ำ เสริมไม้จริง ลดโลกร้อน

2.โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง อย่างยั้งยืนไม่กระทบสิ่งแวดล้อม (ชาวนาทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง)และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ

3.โครงการแก้ปัญหาความยากจน ของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ

4.โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้ชาวนา ไร่ละ 3,000 บาท ต่อปี

5.โครงการปฏิรูปที่ดิน (ที่ทำกินและที่อยู่อาศัย)

6.โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล (น้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้ราคาถูกลงเพราะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพี่น้องคนไทยทุกคน

7.โครงการจัดตั้งศูนย์ประชาศึกษาประจำอำเภอและจังหวัด

8.โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นให้หมดจากประเทศไทย

9.โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด (เพื่อให้หมดจากประเทศไทย)

 

10.โครงการรถรางคู่ ต้นทุนต่ำ ความเร็ว 150-180 กม. /ชม. (ออกแบบโดยคนไทยสร้างโดยคนไทย)

พรรคพลังอุดร

พรรคพลังอุดร  ( ความหมาย คือ พลังเหนือพลัง )

      พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ

            ผม นายธนยศ   รักกิจศิริ  หัวหน้าพรรคพลังอุดร

พรรคพลังอุดร   ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน  เรามารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว มาร่วมกันสร้างบ้าน สร้างเมือง ทางเลือกใหม่ก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวง  เพราะประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ  เป็นบุญมากแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยเรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

พรรคพลังอุดร    จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สร้างสรรค์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ สร้างโอกาสการพัฒนาไปสู่พื้นที่ส่วนภูมิภาค  และท้องถิ่น  พรรคพลังอุดร  เป็นของสมาชิกพรรคทุกคน  ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการบริหารพรรค  เร่งกระจายอำนาจ  และกระจายรายได้ออกสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง    พรรคพลังอุดร  ขอเชิญชวนพี่น้อง  คนไทยทุกคน  ที่มีแนวทางและอุดมการณ์เดียวกัน มาเป็นสมาชิกพรรคพลังอุดร ร่วมกันคิด ร่วมกันคัดสรร ตัวแทนเพื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ส.ส.)  มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย  เพื่อให้ตรงกับปัญหาความเป็นจริงในสภาวะปัจจุบันและความต้องการของพี่น้องประชาชน

ดังนั้น  พรรคพลังอุดร   คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะแทนคุณแผ่นดินเกิด  และสร้างอนาคตให้กับลูกหลาน ในวันข้างหน้า ภายใต้นโยบายและแนวทางการทำงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสในการทำงาน 

 

อ่านต่อ... 

 

         

 

 

 นโยบายพรรคพลังอุดร

 

 1. โครงการ  ปลูกป่าเทียม  เพื่อให้เป็นป่าต้นน้ำ  เสริมไม้จริง   ลดโลกร้อน

ป่าเทียมคือ แผ่นคอนกรีตทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหรือรูปตัว  ขนาด60 40 ซม. หนา 5 ซม.  นำไปวางขวางทางน้ำบนภูเขาหรือ                 ที่ลาดชัน เพื่อบังคับน้ำให้ซึมลงดิน หรือเรียกว่าเติมน้ำลงดิน  เพื่อให้พื้นดินเกิดความชุ่มชื้นเมื่อดินชุ่มน้ำ  เราก็ปลูกไม้จริงเสริม พอ                 ถึงฤดูแล้งดินชุ่มน้ำไม้จริงที่เราปลูกไว้ก็จะเจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์และต้นไม้ธรรมชาติก็จะเกิดตามโดยไม่ต้องปลูก  ทำให้ดินอุ้มน้ำ               จะกลายเป็นป่าต้นน้ำในอนาคต การปลูกป่าเทียมทำก่อนฤดูฝน เมื่อฝนมาน้ำก็จะซึมลงดิน พอเข้าฤดูแล้งหน้าดินก็จะยังชุ่มไปด้วยน้ำ               ที่บริเวณนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงช่วยลดโลกร้อนได้อีกระดับหนึ่ง

 2. โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง  อย่างยั่งยืนไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

การแก้ปัญหาภัยแล้ง  พรรคพลังอุดร มองไปที่ระบบการบริหารการจัดการน้ำทั่วประเทศมีลำห้วยจำนวนมาก แต่ไม่มีฝายกักเก็บน้ำและบ่อพักน้ำหรือสระน้ำเป็นของส่วนตัวของชาวนา  (บ่อหรือสระน้ำมีไว้ใช้ตอนฝนทิ้งช่วง) จากการสอบถามพี่น้องชาวนาส่วนมาก  ต้องการฝายเพื่อกักเก็บน้ำและบ่อพักน้ำ (สระน้ำ) ภาคอีสานส่วนใหญ่จะอาศัยน้ำฝนในการทำนาเพราะไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่าน โครงการพรรคพลังอุดร สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและทำได้จริง

นโยบายของพรรค 

 

รายการผู้นำทำจริง

จำนวนผู้เข้าชม

020205
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
40
143
19827
872
1121
20205

Your IP: 54.226.46.21
Server Time: 2014-04-25 08:22:10

ราคาน้ำมันวันนี้

รายงานสภาพอากาศวันนี้